Mẫu 01

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẠI LÝ XỔ SỐ MINH NGỌC

Số: /MN-ĐST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày tháng năm

BIÊN BẢN KIỂM TRA VÉ SỐ TRÚNG THƯỞNG
Hôm nay, ngày tháng năm tại , chúng tôi gồm:

1. BÊN A

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD:   Số điện thoại:

2. BÊN B

Công ty TNHH MTV Đại Lý Xổ Số Minh Ngọc (MINH NGOC LOTTERY)

Mã số thuế: 0314553284Số điện thoại: 0973 777779 – 028 6266 2222

Người đại diện pháp luật: Bà Đặng Thị Bích NgọcChức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở: Số 119, Đường Ngô Tất Tố, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp HCM

Căn cứ đề nghị đổi số trúng theo yêu cầu của Bên A, Bên B tiến hành thủ tục kiểm tra vé số trúng thưởng.

TT Vé mang số Loại Công ty xổ số phát hành Số lượng Ngày mở
thưởng
Giải trúng

Kết quả kiểm tra:......................................................................................................

Đại diện Bên B đã nhận đầy đủ số lượng vé, kiểm tra xác nhận tờ vé số trúng thưởng đúng quy định. Hai bên tiến hành thủ tục đổi số trúng theo thỏa thuận. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A BP KIỂM TRA KẾ TOÁN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
........................